Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

20.06.2018 Kontrola w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

20.06.2018

13 czerwca 2018 r. Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu rozpoczęła kontrolę określonych przepisami prawa procedur podejmowania realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego decyzji w przedmiocie udzielenia wsparcia finansowego podmiotowi Global Trade MASH Sp. z o.o. Sp. k. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, oś priorytetowa Gospodarka i innowacje, działanie RPBL.Ol.Ol.OO Badania i innowacje, na projekt pn."Technologia biodetoksyfikacji odpadów drewnianych impregnowanych olejem kreozotowym do zastosowania jako biopaliwo lub komponent do produkcji biopaliw".

Kontrola jest w toku.

do góry