Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

16.08.2018 CBA z Poznania kontroluje lubuski Urząd Marszałkowski

16.08.2018
  • CBA z Poznania kontroluje lubuski Urząd Marszałkowski

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu prowadzi kontrolę dotyczącą procedur podejmowania i realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego decyzji dotyczących udzielenia wsparcia finansowego podmiotowi Global Trade MASH sp. z o.o. sp. k. w ramach RPO – Lubuskie 2020 na projekt pn. „Technologia biodetoksyfikacji odpadów drewnianych impregnowanych olejem kreozotowym do zastosowania jako biopaliwo lub komponent do produkcji biopaliw”.

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń na realizację tego projektu, spółce, która nie prowadziła wcześniej żadnej działalności gospodarczej, przyznano w 2016 roku dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na kwotę 5.332.843,15 zł. Tymczasem wniosek o dofinansowanie o analogicznej treści, złożony przez spółkę kilka miesięcy wcześniej w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju został oceniony negatywnie i odrzucony.

Jak wynika z dotychczas przeprowadzonych czynności, wątpliwości budzi sposób przeprowadzenia oceny wniosku o dofinansowanie złożonego do UMWL oraz jej uzasadnienie.

do góry