Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

27.08.2018 CBA w Lublinie kontroluje

27.08.2018

Kontrolerzy z lubelskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego rozpoczęli 2 kontrole - w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.

23.08.2018 r. funkcjonariusze CBA z Lublina rozpoczęli kontrolę wybranych procedur dotyczących inwestycji pn. „Modernizacja Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie” przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Planowany całkowity koszt realizacji ww. projektu wynosił ponad 55 milionów złotych, w tym 20 milionów złotych dofinansowania Urząd Marszałkowski otrzymał z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizacja inwestycji odbyła się w latach 2012-2015, a wątpliwości dotyczą m.in. kwestii akustyki Sali Filharmonii.

Planowany termin zakończenia kontroli to 21.11.2018 r.

Kontrola w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie rozpoczęła się 23.08.2018 r.. Dotyczy wybranych procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie inwestycji realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie w latach 2011 – 2018.

Kontrolujący zbadają prawidłowość realizacji wybranych inwestycji drogowych, m.in. drogi ekspresowej S17. Skontrolowana będzie prawidłowość procesu inwestycyjnego, kwestie robót dodatkowych oraz nadzór nad realizacją inwestycji. 

Planowany termin zakończenia kontroli to 22.11.2018 r.

 

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry