Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

05.12.2018 Śląska Karta Usług Publicznych pod lupą CBA

05.12.2018

Kontrolerzy z katowickiej delegatury CBA pod koniec maja 2018 roku rozpoczęli kontrolę w Komunikacyjnym Związku Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach (związek międzygminny powołany do obsługi transportu publicznego w aglomeracji śląskiej).

Kontrola dotyczyła podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielania przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach zamówień publicznych na „Kontrolę jakości usług autobusowego transportu publicznego oraz infrastruktury przystankowej” w latach 2014 – 2018 oraz zamówienia na „Dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych” i została zakończona 26 czerwca 2018 roku.

Funkcjonariusze ustalili, że blisko 3 miliony złotych kosztowały zakupione przez KZK GOP drukarki fiskalne, które jak do tej pory nie służą zgodnie z przeznaczeniem do drukowania pokwitowania opłaty za przejazd u kierującego pojazdem oraz zarejestrowania go jako skasowanego w systemie ŚKUP. Przez okres niemal 3 lat od zakończenia wdrażania projektu ŚKUP, drukarki te zainstalowane w pojazdach obsługujących linie komunikacji pasażerskiej stanowiły jedynie zbędne wyposażenie kabiny kierowcy, a sprzedaż biletów odbywała się tradycyjnie, z bloczków biletowych. Na obecnym etapie wydatek niemal 3 mln zł na zakup drukarek fiskalnych należy ocenić jako niecelowy, zatem naruszający uregulowania ustawy o finansach publicznych.

Temistokles Brodowski, CBA

do góry