Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

09.01.2019 Kontrola w Środzie Śląskiej

09.01.2019

W dniu 19 grudnia 2018 r. Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego we Wrocławiu wszczęła kontrolę w zakresie przestrzegania przez Gminę i Miasto Środa Śląska określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji związanych z przygotowaniem i realizowaniem inwestycji „Rewitalizacja Rynku Dolnego w Środzie Śląskiej w latach 2016-2018” o wartości ponad 1,3 mln złotych.

Jej celem jest weryfikacja poprawności decyzji i działań podejmowanych przez osoby odpowiedzialne z ramienia Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej za przygotowanie i realizację tej inwestycji budowlanej. Kontrolerzy CBA zbadają, czy w związku z udzieleniem zamówienia publicznego na rewitalizację Rynku Dolnego w Środzie Śląskiej wprowadzone do umowy istotne zmiany, powodujące wzrost kosztów inwestycji o blisko 200 tys. złotych, są zgodne z przepisami prawa.

Przewidywany termin zakończenia kontroli to 19 marca 2019 r.  

do góry