Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

17.01.2019 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży kontrolowana przez CBA

17.01.2019

Kontrolerzy z białostockiej Delegatury CBA 21 grudnia 2018 r. rozpoczęli kontrolę w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Białymstoku Oddziale Regionalnym w Łomży.

Kontrola dotyczy określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Białymstoku Oddział Regionalny w Łomży w przedmiocie udzielania w latach 2012 – 2016 wsparcia finansowego wybranym beneficjentom.

Termin zakończenia kontroli przewidziany jest na 21 marca 2019 r.

do góry