Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

03.06.2019 Po kontroli w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

03.06.2019
  • © pressmaster/Photogenica

Od 31 maja 2017 r. do 28 lutego 2018 r. funkcjonariusze Wydziału Postepowań Kontrolnych Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku przeprowadzili kontrolę: określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie rozporządzania mieniem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w związku z realizacją inwestycji „Wykonanie w formule zaprojektuj wybuduj przebudowy strzelnicy krytej zlokalizowanej na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad jego realizacją”.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono m.in., że w raportach rocznych za lata 2015 i 2016 składanych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (po zmianie: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) podano nieprawdę wskazując, że dokonano: „Wymiana istniejących okładzin podłóg na antyrykoszetowe”, podczas gdy zastosowano płyty semagowe, z których wykonana była podłoga na starej strzelnicy.

27 marca 2018 r. skierowano do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  informację dotyczącą stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości wnosząc o podjęcie stosowanych działań przewidzianych w umowach zwartych z MSWiA.  

2 kwietnia 2019 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, iż w wyniku informacji pokontrolnej CBA wszczęto postępowanie w sprawie zwrotu przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem części dotacji udzielonej przez Ministerstwo.

do góry