Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

19.06.2019 Po kontroli w Starostwie Powiatowym w Puławach

19.06.2019
  • ©pressmaster/Photogenica

Pomiędzy 11 grudnia 2018 r. i 8 maja 2019 r. funkcjonariusze lubelskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzili kontrolę w Starostwie Powiatowym w Puławach.

Sprawdzali prawidłowość  realizacji zadania pn. „Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Puławskim” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w ramach Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że osoby odpowiedzialne za końcowy odbiór przedmiotu zamówienia publicznego pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Puławskim” dokonując w dniu 30 grudnia 2015 r. protokolarnego odbioru końcowego ww. zadania, pomimo istotnych wad uniemożliwiających jego prawidłowe działanie, potwierdzili nieprawdę co do rzeczywistego stanu realizacji Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Puławskiego na dzień odbioru końcowego i w konsekwencji spowodowali zaniechanie naliczenia należnej za okres od 30 grudnia 2015 r. do 15 maja 2016 r., tj. 138 dni, kary umownej w kwocie blisko 1,5 mln złotych na szkodę interesu publicznego.

W związku z powyższym 23 maja 2019 r. Biuro skierowało do Prokuratury Okręgowej w Lublinie zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, działania na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, a także poświadczenia nieprawdy w dokumentach urzędowych.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry