Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

20.11.2019 Kontrola CBA na lubelskim UMCS

20.11.2019
  • ©stokkete/Photogenica

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie 24 października 2019 r. wszczęła kontrolę na Uniwersytecie Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie. Dotyczy ona realizacji projektu pn. „Ecotech-Complex - człowiek, środowisko, produkcja” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa Infrastruktura Sfery B+R, Działanie Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

W ramach ww. projektu od 23 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2015 r. za kwotę ponad 145 milionów złotych w Lublinie przy ul. Głębokiej 39 powstał obiekt infrastruktury badawczej o nazwie Centrum Ecotech-Complex o powierzchni 11 072 m2, wyposażony w nowoczesną aparaturę badawczą. Projekt jest wspólną inicjatywą 5 najważniejszych jednostek prowadzących działalność naukowo-badawczą na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego tj. UMCS w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Instytutu Agrofizyki PAN z siedzibą w Lublinie, Politechniki Rzeszowskiej oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego. Głównym celem powstania Centrum było stworzenie unikalnych warunków do prowadzenia badań naukowych i świadczenie usług badawczych na światowym poziomie. Badania miały być prowadzone przez interdyscyplinarne, wysokokwalifikowane zespoły naukowe w oparciu o najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą. 32 mln zł kosztował zakup wysokopolowego skanera rezonansu magnetycznego o indukcyjności pola magnetycznego 7 Tesli do zaawansowanych badań mózgu i obrazowania innych obszarów anatomicznych w obrębie całego ciała. Jest to jedyne tego typu urządzenie w Polsce, jedno z nielicznych w Europie.

Planowany termin zakończenia kontroli to 23 stycznia 2020 r.

 

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry