Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

05.02.2020 Kontrola w Urzędzie Miejskim w Wołowie

05.02.2020

20 grudnia 2019 r. funkcjonariusze wrocławskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego wszczęli postępowanie kontrolne w Urzędzie Miejskim w Wołowie. Szczegółowy zakres postępowania obejmuje kontrolę przestrzegania przez Gminę określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji związanych z  przygotowaniem, udzielaniem i wykonywaniem wybranych zamówień publicznych na roboty budowlane z zakresu budowy, przebudowy i  remontów budowli drogowych oraz innych obiektów powiązanych funkcjonalnie z tymi zamówieniami w  latach 2014 - 2019.

Planowany termin zakończenia kontroli to 20.03.2020 r.

 

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry