Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

13.03.2020 Kontrola CBA zakończona zawiadomieniem do prokuratury

13.03.2020
  • fot. CBA

Funkcjonariusze lubelskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili kontrolę realizacji wybranych zamówień publicznych w Gminie Łopuszno. Postępowanie przeprowadzone od 24 października 2019 r. do 23 stycznia 2020 r. obejmowało lata 2017–2018. W związku z wynikami kontroli CBA skierowało do Prokuratury Okręgowej w Kielcach zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw fałszowania dokumentów oraz wyłudzenia.

W trakcie kontroli funkcjonariusze CBA ujawnili, że w ramach zamówienia dotyczącego montażu instalacji OZE (odnawialne źródła energii) w Gminie Łopuszno, tj. dostawy z montażem elementów instalacji fotowoltaicznej, paneli słonecznych, powietrznych pomp ciepła oraz robót budowlanych towarzyszących i niezbędnych do wykonania instalacji na budynkach mieszkalnych i gospodarczych, mogło dojść do działań o charakterze przestępczym. Wartość zamówienia wynosiła 5,6 mln zł.

Kontrolerzy CBA ujawnili ponadto nieprawidłowości skutkujące skierowaniem do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych zawiadomienia o naruszeniu przez Wójta Gminy Łopuszno dyscypliny finansów publicznych. 

Zgromadzone dokumenty wskazują, że w trakcie realizacji zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową targowiska w Łopusznie” doszło do bezpodstawnej zmiany treści umowy poprzez wydłużenie pierwotnego terminu zakończenia realizacji zamówienia. W następstwie tego nie naliczono wykonawcy kary za 62-dniowe opóźnienie, w wyniku czego nastąpiła szkoda w majątku Gminy w wysokości 192 tys. zł.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry