Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

30.03.2020 CBA kontroluje PKP Polskie Linie Kolejowe SA

30.03.2020

2 grudnia 2019 r. Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie rozpoczęła kontrolę w PKP Polskie Linie Kolejowe SA (PKP PLK SA).

Kontrola obejmuje swym zakresem zamówienia publiczne udzielane przez PKP w latach 2013-2018, m.in. realizację umowy o wartości ponad 930 mln zł, zawartej przez PKP PLK SA z konsorcjum firm, którego liderem była spółka ASTALDI S.A., na wykonanie modernizacji Linii Kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin – Lublin.

Kontrola jest w toku.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry