Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

28.05.2020 Kontrola CBA w Strzyżowie zakończona - jest zawiadomienie do prokuratury

28.05.2020
  • fot. CBA
    fot. CBA

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie od 03.06.2019 r. do 28.02.2020 r. prowadzili kontrolę w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie. Kontrola dotyczyła „udzielania wybranym osobom fizycznym i prawnym ulg w spłacie zaległego podatku od nieruchomości i podatku rolnym przez Burmistrza Strzyżowa w latach 2012-2018”.

Celem kontroli było zbadanie procesu przyznawania podatnikom ulg w spłacie zaległego podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

W trakcie prowadzonych czynności ustalono, że podczas procesu umarzania podatków w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie mogło dojść do licznych naruszeń przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,  co mogło spowodować powstanie szkody w majątku Gminy Strzyżów na łączną kwotę ponad 250 tysięcy złotych.

Kontrola Biura zakończyła się złożeniem 24 kwietnia 2020 r. do Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę Urzędu Miejskiego w Strzyżowie.

Wydział Komunikacji Społecznej, CBA

do góry