Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

22.07.2020 Kontrola w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie

22.07.2020
  • Fot. © AndreyPopov/Photogenica

Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Poznaniu rozpoczęli 10 lipca 2020 roku kontrolę w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie. W trakcie postępowania badane są procedury podejmowania decyzji w zakresie zamiany nieruchomości inwestycyjnych należących do Gminy Wolsztyn na Dworzec PKP (zakupiony wcześniej przez prywatną spółkę).

Kontrola obejmuje także sprawdzenie procedur dotyczących przygotowania i prowadzenia przez Gminę Wolsztyn inwestycji pn. ,,Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Wolsztynie służącego również promocji gminy Wolsztyn i Parowozowi Wolsztyn” i związanych z nią zamówień publicznych.

Planowany termin zakończenia kontroli przypada na 10 października 2020 roku.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry