Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

18.08.2020 Kontrola w Sosnowieckich Wodociągach zakończona – są nieprawidłowości

18.08.2020

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach zakończyli 3 sierpnia 2020 r. postępowanie kontrolne w spółce Sosnowieckie Wodociągi S.A. Kontrola prowadzona od 4 lutego 2020 r. dotyczyła wybranych zamówień publicznych, które były udzielane w latach 2015-2019 na sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej sieci kanalizacyjnych oraz na realizację inwestycji w oparciu o tę dokumentację.

Ustalono m.in., że przygotowana w ramach kontrolowanych zamówień dokumentacja projektowa służyła ograniczeniu konkurencji i naruszała zasady równego traktowania wykonawców w organizowanych następnie postępowaniach przetargowych na wykonanie inwestycji.

Kontrolowany podpisał protokół kontroli bez wnoszenia zastrzeżeń do jego treści.

 

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry