Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

22.09.2020 Kontrola budowy tunelu pod Martwą Wisłą zakończona

22.09.2020
  • fot. Vadmary/Photogenica
    fot. Vadmary/Photogenica

W dniu 10 września 2020 r. funkcjonariusze Delegatury CBA w Gdańsku zakończyli postępowanie kontrolne w Urzędzie Miasta Gdańska. Kontrola prowadzona od 10 grudnia 2019 r. dotyczyła realizacji zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia: Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego. Zadanie IV. Odcinek Węzeł Marynarki Polskiej – Węzeł Ku Ujściu.

W wyniku kontroli stwierdzono bezpodstawne zawarcie aneksów, które spowodowało uniknięcie konieczności zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 88 076 318,74 zł z tytułu opóźnienia o 484 dni wykonania przedmiotu zamówienia.

Trwają czynności pokontrolne

 

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry