Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

08.04.2021 Blisko 400 tysięcy złotych musi zwrócić Gmina Środa Śląska. To efekt kontroli wrocławskiej delegatury CBA

08.04.2021
  • Szary chodnik
    fot.©Finkelsen/Photogenica

Dokładnie 384 836,76 zł wynosi korekta finansowa nałożona 21 stycznia 2021 r. przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w związku z zawiadomieniem skierowanym po kontroli przez delegaturę CBA we Wrocławiu.

Od 19 grudnia 2018 r. do 18 września 2019 r. Wydział Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego we Wrocławiu prowadził kontrolę rewitalizacji Rynku Dolnego w latach 2016-2018 w Gminie Środa Śląska. W toku kontroli okazało się, że gmina dokonała niedozwolonych zmian w umowach zawartych na roboty budowlane i nadzór inwestorski, co naruszało przepisy prawa zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.

Wszystkie nieprawidłowości ujawnione w postępowaniu zostały zgłoszone przez funkcjonariuszy Biura do właściwych organów.

W efekcie 21 stycznia 2021 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nałożyła na Gminę Środa Śląska korektę finansową w wysokości 384 836,76 zł. Tę kwotę gmina musi zwrócić Instytucji Zarządzającej RPO WD .

O rozpoczęciu kontroli Biuro informowało  w komunikacie 19 stycznia 2019 r.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry