Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

07.06.2022 Kontrola CBA na Uniwersytecie Szczecińskim zakończona

07.06.2022

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Szczecinie zakończyli kontrolę na Uniwersytecie Szczecińskim wystąpieniem pokontrolnym.

Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Szczecinie przeprowadzili kontrolę określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie rozbudowy przez Uniwersytet Szczeciński Zintegrowanego Systemu Informatycznego - Egeria Edukacja. Czynności kontrolne prowadzono od 29 kwietnia 2021 r. do 25 stycznia 2022 r.

W toku kontroli ujawniono nieprawidłowości polegające m.in. na nieprzeprowadzeniu niezależnej wyceny świadczenia oraz analizy przyszłych kosztów związanych z utrzymaniem systemu przez władze uczelni przed zawarciem umowy, niewyznaczeniu wykonawcy 30-dniowego terminu wykonania istotnych zobowiązań umownych oraz ponoszeniu przez Uniwersytet Szczeciński kosztów utrzymania i rozbudowy dwóch równocześnie działających systemów informatycznych do obsługi spraw studenckich, tj. Egeria Edukacja i ProDziekan.

W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało do Ministra Edukacji i Nauki wystąpienie pokontrolne zawierające zalecenia pokontrolne.

Zespół Prasowy CBA

do góry