Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

29.06.2022 Kontrola projektu termomodernizacji zakończona

29.06.2022

Kontrola procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego przez Gminę Miasta Braniewa zakończona zawiadomieniem do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Białymstoku przeprowadzili kontrolę obejmującą sprawdzenie procedur podejmowania i realizacji decyzji dotyczących udzielenia w 2019 r. zamówienia publicznego pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Gimnazjum nr 1 przy ul. Konarskiego w Braniewie'' w ramach projektu pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji Miasta Braniewa''. Czynności kontrolne prowadzono od 16 lutego 2022 r. do 27 maja 2022 r.

W toku kontroli ujawniono nieprawidłowości polegające na naruszeniu zasady uczciwej konkurencji w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz równego traktowania wykonawców przy określaniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami w dniu 22.06.2022 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie zawiadomienie o naruszeniu art. 17 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Zespół Prasowy CBA

do góry