Nawigacja

Norweski Mechanizm Finansowy

Centralne Biuro Antykorupcyjne z dniem 20 maja 2021 r. rozpoczęło realizację projektu pn. „Wzmocnienie kompetencji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w obszarze analiz: kryminalnej i strategicznej, wspomagających proces rozpoznawania, zwalczania i zapobiegania korupcji oraz przestępczości gospodarczej”. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w obszarze programowym PA20 „Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości” w Programie „Sprawy wewnętrzne”, który pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wartość całkowita projektu wynosi 545 292,00 EUR, tj. 2 345 411,00 zł.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie współpracy międzynarodowej oraz promocja najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie analizy kryminalnej i strategicznej w celu zapobiegania i zwalczania  korupcji oraz przestępczości gospodarczej.

CBA do współpracy w ramach projektu zaprosiło polskich i zagranicznych partnerów: Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Prokuraturę Krajową, Ministerstwo Finansów oraz Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) i Austriacką Prokuraturę do Zwalczania Przestępczości Gospodarczej i Korupcyjnej (WSKtA).

Projekt będzie realizowany w okresie od maja 2021 do lipca 2023 r. i obejmował m.in.:

  • organizację serii szkoleń z zakresu analizy kryminalnej i strategicznej w kontekście nowych technologii;
  • organizację międzynarodowej konferencji analizy kryminalnej i strategicznej;
  • wyposażenie nowoczesnej pracowni szkoleniowej analizy kryminalnej.

Zachęcamy do śledzenia stron internetowych i mediów społecznościowych CBA, w których na bieżąco będziemy informować o przebiegu projektu.

Więcej informacji na temat Norweskiego Mechanizmu Finansowania i projektów realizowanych w ramach funduszy norweskich jest dostępnych pod adresami: www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org oraz www.eog.gov.pl i www.fundusze.mswia.gov.pl.

Dane kontaktowe w sprawach promocyjnych i komunikacyjnych projektu:

projekty.kontakt@cba.gov.pl

fax.: 22 437-25-90

 

 

do góry