Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

07.08.2007 Kontrola w katowickiej Kompanii Węglowej

07.08.2007

Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło postępowanie kontrolne Kompanii Węglowej SA. Funkcjonariusze Biura będą szczegółowo sprawdzać procedury związane z udzielaniem zamówień publicznych oraz wydatkowaniem środków na ich realizację w ciągu ostatnich 7 lat.

Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło planowe postępowanie kontrolne w Kompanii Węglowej SA. Przez kolejne tygodnie funkcjonariusze CBA będą szczegółowo sprawdzać wybrane procedury związane z udzielaniem zamówień publicznych oraz wydatkowaniem środków na zakup towarów i usług. Agenci CBA będą analizować tysiące stron dokumentacji, jej zgodność ze stanem faktycznym, będą weryfikować dane zawarte w umowach.

Kontrola obejmie okres ostatnich 7 lat (lata 2001-2007) tj. także czas przed powołaniem samej Kompanii w 2003 roku, gdy kopalnie były skupione w spółkach węglowych. Przewidywany termin zakończenia kontroli przypada na listopad.

CBA będzie również sprawdzało i analizowało wszelkie uzyskane informacje o ewentualnych nieprawidłowościach do jakich w kontrolowanym zakresie mogło dojść w Kompanii Węglowej SA. W tym celu Biuro uruchomiło specjalny telefon nr 0 513 558 349 (w godz. 8.00-20.00). Informacje można także przekazywać drogą elektroniczną na skrzynkę pocztową: cba158@cba.gov.pl

Kompania Węglowa S.A. to największa górnicza spółka w Europie - zatrudniająca blisko 65 tys. osób w 17 kopalniach i 5 zakładach.Piotr Kaczorek,
Centralne Biuro Antykorupcyjne

do góry