Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

06.02.2009 Orzeczenia o niepełnosprawności za łapówki i „korupcja wyborcza”

06.02.2009

Edward W., przewodniczący składu orzekającego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku, radny i przewodniczący komisji zdrowia sejmiku województwa pomorskiego, został zatrzymany przez funkcjonariuszy gdańskiej delegatury CBA.

Kilkumiesięczne śledztwo, wszczęte przez Wydział IX Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Szczecinie w oparciu o materiały własne, zebrane przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Gdańsku, pozwoliło na przedstawienie Edwardowi W. dziesięciu zarzutów, w tym o charakterze korupcyjnym. Edward W. jest podejrzany o żądanie i przyjęcie korzyści majątkowej w zamian za wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, poświadczanie nieprawdy w dokumentach, wywieranie wpływu na sposób głosowania podczas wyborów do sejmu RP w 2007r. w których sam kandydował, w tym tzw. „korupcję wyborczą” oraz doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzania mieniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na łączną kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych na podstawie wydanych przez siebie orzeczeń o niepełnosprawności.

Decyzją Sądu Rejonowego w Szczecinie Edward W. został tymczasowo aresztowany na okres dwóch miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Apelujemy o zgłaszanie się do Delegatury CBA w Gdańsku przy ul. Kurkowej 8 (tel. 058-710 05 31 , fax. 058-710 05 33) osób, które wręczyły korzyść majątkową lub osobistą albo złożyły ich obietnicę Edwardowi W. jako przewodniczącemu składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku, w zamian za wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Przypominamy, że nie podlega karze osoba, która wręczyła korzyść majątkową osobie pełniącej funkcję publiczną i zawiadomiła o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstwa korupcji, ujawniając wszystkie istotne okoliczności tego przestępstwa, zanim organ o nim się dowiedział.

Małgorzata Matuszak, Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry