Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

19.07.2007 Prywatyzacja toruńskiego "Metronu" po lupą CBA

19.07.2007

CBA zapobiegło wrogiemu przejęciu majątku produkcyjnego toruńskiej firmy "Metron" o wartości około 30 milionów złotych, w tym kilku spółek zależnych. To efekt kontroli procedur i decyzji związanych z procesem prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Metron" Fabryka Wodomierzy i Zegarów. Specjaliści z CBA ujawnili liczne nieprawidłowości na wszystkich etapach postępowania prywatyzacyjnego, które miały bezpośredni wpływ na obecną złą sytuację przedsiębiorstwa. CBA wszczyna w tej sprawie śledztwo

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego uzyskali informacje dotyczącą ewentualnych nieprawidłowości do jakich mogło dojść przy prywatyzacji firmy "Metron" Fabryka Wodomierzy i Zegarów w Toruniu. Straty Skarbu Państwa mogły sięgać kilkudziesięciu milionów złotych. Spółka "Metron", powstała na bazie przedsiębiorstwa wiodącego w tym segmencie rynku, obecnie jest w stanie upadłości i już nie produkuje urządzeń pomiarowych.

CBA, realizując swe ustawowe zadania, niezwłocznie podjęło kontrolę procedur, decyzji, działań i zaniechań związanych z procesem prywatyzacji tego przedsiębiorstwa państwowego. Kontrolę w tym zakresie przeprowadzono w nowopowstałej na bazie przedsiębiorstwa państwowego spółce "Metron" oraz w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy i Delegaturze Ministra Skarbu Państwa w Toruniu.

Kontrola obejmowała w szczególności okoliczności wyboru ścieżki prywatyzacyjnej, dokonania wyceny na potrzeby prywatyzacji, zawarcia umowy prywatyzacyjnej w 2000 roku oraz jej realizacji.

CBA badało przebieg prowadzonych negocjacji w sprawie umowy oraz późniejszą realizację jej zapisów i sposób pełnienia nadzoru przez Delegaturę Ministra Skarbu Państwa nad jej realizacją. Pod lupę wzięto też sposób zarządzania mieniem zlikwidowanego przedsiębiorstwa.

Specjaliści z CBA przez niemal cztery miesiące szczegółowo analizowali setki stron dokumentacji, jej zgodność ze stanem faktycznym, weryfikowali dane zawarte w umowach.

Wyniki kontroli potwierdziły wcześniejsze informacje. Ujawniono liczne nieprawidłowości na wszystkich etapach postępowania prywatyzacyjnego, które miały bezpośredni wpływ na obecną złą sytuację firmy. Najważniejsze z nich to niedopełnienie obowiązków w zakresie sprawowania nadzoru nad mieniem Skarbu Państwa przez Delegaturę Ministra Skarbu Państwa w Toruniu oraz urząd Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

CBA zapobiegło wrogiemu przejęciu całego majątku produkcyjnego firmy o wartości około 30 milionów złotych w tym kilku spółek zależnych, zarówno produkcyjnych jak i handlowych powstałych na bazie "Metronu". Kontrolerzy z CBA ujawnili, że doprowadzono do wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego prywatnej firmy "Metron", jako jedynego udziałowca siedmiu spółek, których prawowitym właścicielem jest Skarb Państwa. Dotyczy to m.in. spółki, która dostarcza ciepło i wodę do kilku toruńskich zakładów przemysłowych.

Wnioski i zalecenia pokontrolne CBA trafią do Ministra Skarbu i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Dotyczą one m.in. sprostowania wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wszelkie okoliczności sprawy oraz ewentualny zakres odpowiedzialności osób za niedopełnienie obowiązków i wyrządzenie szkody majątkowej zostaną ustalone we wszczynanym przez CBA w tej sprawie śledztwie.

CBA zapowiada równocześnie, że w planach są kolejne kontrole budzących wątpliwości procesów prywatyzacji.Piotr Kaczorek
Centralne Biuro Antykorupcyjne

do góry