Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

20.10.2014 IV Konferencja szkoleniowa

20.10.2014

W dniach 20-24 października odbywa się czwarta z sześciu organizowanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne konferencji szkoleniowych o tematyce antykorupcyjnej. Spotkania organizowane są w ramach projektu, na realizację którego CBA otrzymało dofinansowanie z Komisji Europejskiej. Motywem przewodnim spotkania jest ,,Mapa korupcji”.

W ramach Programu Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości Komisja Europejska zdecydowała o przyznaniu CBA dotacji na realizację działań „Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych”. Współbeneficjentem projektu jest Specjalna Służba Śledcza Republiki Litwy (STT), a partnerem projektu jest Biuro Przeciwdziałania i Zwalczania Korupcji (KNAB) Republiki Łotwy.

Motywem przewodnim IV Konferencji szkoleniowej jest ,,Mapa korupcji”. Spotkanie ma na celu przede wszystkim wzmocnienie współpracy międzynarodowej, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz dyskusję na temat aktualnych zagrożeń korupcyjnych. W konferencji bierze udział ponad 20 osób, w tym przedstawiciele: Austrii, Azerbejdżanu, Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Rumunii i Węgier.

Projekt składa się z dwóch komponentów - cyklu sześciu konferencji szkoleniowych zaplanowanych na lata 2013 – 2015 oraz udostępnienia platformy e-learningowej.

21 maja 2014 roku na stronie https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/ udostępniona została platforma e-learningowa. Natomiast 31 lipca 2014 roku ruszyła jej anglojęzyczna wersja. Już ponad 14 000 osób zarejestrowało się i wzięło udział w proponowanych szkoleniach.

Jacek Dobrzyński, Rzecznik CBA

Uczestnicy IV Konferencji szkoleniowej siedzący wokół stołu     Przedstawiciel CBA przemawia w trakcie IV Konferencji szkoleniowej

do góry