Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

28.09.2015 Szef CBA w Mołdawii

28.09.2015
  • Szef CBA na spotkaniu RAI w Mołdawii

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego wraz z delegacją uczestniczył w konferencji RAI,która odbyła się 28.09.2015 roku w Kiszyniowie, Mołdawia.

Konferencja pt. „15 lat reform:  co zadziałało najlepiej?” miała na celu podsumowanie 15 lat działalności RAI, dając szansę przedstawicielom państw członkowskich na wymianę doświadczeń i opinii w zakresie walki z korupcją w regionie. CBA posiadające od maja  2015 roku status obserwatora Regionalnej Inicjatywy Antykorupcyjnej, podejmuje szereg czynności wspierających m.in. Mołdawię w planowanych reformach antykorupcyjnych, jak również kreowaniu strategii antykorupcyjnej.

Z tego też powodu Szef CBA wziął czynny udział w panelu pt. Innowacje versus klasyka w prewencji korupcyjnej, w którym szukano odpowiedzi na pytanie jakie rozwiązania są najlepsze w powszechnej polityce prewencji antykorupcyjnej, zarzadzaniu konfliktem interesów, kodeksom etycznym czy przetargom publicznym.

 

 Jacek Dobrzyński, Rzecznik Prasowy CBA

do góry