Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

15.04.2016 Badanie ankietowe CBA

15.04.2016
  • Badanie ankietowe CBA
    Badanie ankietowe CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło badania ankietowe dotyczące opracowania mechanizmów reagowania na zagrożenia korupcyjne występujące na styku urzędnik – klient. Ankieta jest dostępna na stronie internetowej.

Badanie ankietowe dotyczy zidentyfikowanych przez urzędy ryzyk korupcyjnych oraz istniejących rozwiązań umożliwiających ograniczenie korupcji.

Badanie jest jednym z elementów dwóch realizowanych przez CBA działań w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019, tj:

-    opracowanie mechanizmów reagowania na zagrożenia korupcyjne w kontaktach w kontaktach urzędnik – klient,

-    przegląd struktur organizacyjnych przeciwdziałania korupcji funkcjonujących w administracji publicznej.

Efektem końcowym podjętych działań będzie opracowanie zasad postępowania dla osób narażonych na korupcję oraz stworzenie wytycznych dotyczących jednolitych antykorupcyjnych standardów organizacyjnych w urzędach i ich wdrożenie.

Szef CBA Ernest Bejda przesłał pismo do ponad 3 tysięcy urzędów administracji publicznej (ministerstw, urzędów centralnych oraz jednostek samorządu terytorialnego), w którym zaprosił do wypełnienia ankiety.

Ankieta jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej CBA: www.antykorupcja.gov.pl. Na stronie tej znajdują się także wszelkie informacje dotyczące sposobu wypełnienia ankiety, opis realizacji zadania oraz wzór ankiety.

Badanie ankietowe prowadzone będzie do końca kwietnia 2016 r.

 

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

 

do góry