Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

14.09.2017 CBA ustala: złamana ustawa antykorupcyjna - wnioski o odwołanie prezesa spółki komunalnej i członka zarządu powiatu

14.09.2017

Funkcjonariusze CBA Delegatury w Lublinie w sierpniu br.  przeprowadzili kontrolę przestrzegania przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez Piotra Fijołka - Członka Zarządu Powiatu Zwoleńskiego. Kontrola obejmowała  lata 2014–2017.

Lubelscy agenci CBA ustalili, że kontrolowany naruszył przepisy ustawy antykorupcyjnej – poprzez prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług wspomagających produkcje roślinną. Kontrolowany podpisał protokół kontroli.

Zgodnie z art. 4 pkt. 6 ustawy antykorupcyjnej m.in. członkowie zarządu powiatu nie mogą  prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.  Nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej - w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

W związku z wynikami kontroli Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało we wrześniu br. do przewodniczącego Rady Powiatu w Zwoleniu wystąpienie pokontrolne, w którym wniosło o odwołanie z funkcji Członka Zarządu Powiatu Zwoleńskiego  Piotra Fijołka.

Wprost z ustawy wynika , że jeżeli zakaz narusza osoba na takim stanowisku, to  rada odwołuje  ją z pełnionej funkcji najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym jej przewodniczący uzyskał informację o przyczynie odwołania.

 

Z końcem sierpnia br.  funkcjonariusze Delegatury CBA w Lublinie zakończyli z kolei kontrolę przestrzegania zapisów tzw. ustawy antykorupcyjnej   przez Sławomira Sałatę – Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim. CBA kontrolowało także prawidłowość i prawdziwość składanych przez niego oświadczeń majątkowych w zakresie zakazów ustawy antykorupcyjnej. Kontrola obejmowała  lata 2015–2017.

Agenci CBA ustalili , że kontrolowany  pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim, tj. będąc członkiem organu zarządzającego gminną osobą prawną w okresie od dnia 6 marca 2015 r. do dnia 20 listopada 2015 r.  naruszał zakaz wymieniony w art. 4 pkt 5 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne poprzez posiadanie udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego w spółce prawa handlowego, tj. poprzez posiadanie 50 % udziałów spółce z o.o.  z siedzibą w Radzyniu Podlaskim.

W ubiegły piątek  Delegatura CBA w Lublinie skierowała do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim wniosek o rozwiązanie umowy o pracę z kontrolowanym i odwołanie go z funkcji Prezesa  Zarządu Spółki z powodu nieprzestrzegania przepisów ustawy antykorupcyjnej.

Piotr Kaczorek, CBA  

 

 

do góry