Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

25.09.2017 CBA ustala: złamana ustawa antykorupcyjna - wnioski o odwołanie członków zarządu powiatów Garwolińskiego i Krasnostawskiego

25.09.2017

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie przeprowadzili kontrolę przestrzegania zakazów zawartych w tzw. ustawie antykorupcyjnej przez Józefa Tomalę - Członka Zarządu Powiatu Garwolińskiego (w latach 2014 – 2017) oraz Elżbietę Makuch  - Członka Zarządu Powiatu Krasnostawskiego. Kontrola obejmowała odpowiednio lata 2014–2017 oraz lata 2016 – 2017.

Agenci CBA ustalili, że Pan Józef Tomala od 2014 r. do chwili zakończenia kontroli naruszał zakaz wymieniony w art. 4 pkt 1 i pkt. 5 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne poprzez łączenie funkcji Członka Zarządu Powiatu Garwolińskiego z funkcją Prezesa Zarządu  spółki z o.o. z siedzibą w Przemyślu oraz poprzez posiadanie w spółce ponad 50 % udziałów. Natomiast Pani Elżbieta Makuch od sierpnia 2016 r. do chwili zakończenia kontroli naruszała zakaz wymieniony w art. 4 pkt 3 tej ustawy przez łączenie funkcji Członka Zarządu Powiatu Krasnostawskiego z funkcją członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego.

Zgodnie z art. 4 pkt. 6 ustawy antykorupcyjnej – osoby wymienione w art. 1 i 2 ustawy m.in. członkowie zarządu powiatu, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nie mogą być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego czy też  posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek.

Kontrolowani podpisali protokoły kontroli.

W związku z wynikami kontroli, z powodu nieprzestrzegania przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,  Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało do Przewodniczącego Rady Powiatu Garwolińskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Krasnostawskiego wystąpienia pokontrolne, w których wniosło o odwołanie z funkcji Członka Zarządu Powiatu kontrolowanych osób.

Wprost z ustawy wynika, że jeżeli zakaz narusza osoba na takim stanowisku, to  rada odwołuje ją z pełnionej funkcji najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym jej przewodniczący uzyskał informację o przyczynie odwołania.

Ponieważ Pan Józef Tomala jest jednocześnie kierownikiem SP ZOZ w Łaskarzewie czyli osobą pełniącą funkcje publiczne jako  kierownik  jednostki organizacyjnej gminy, CBA zwróciło  się do Burmistrza Miasta Łaskarzew o odwołanie go z tej  funkcji. Tutaj także gmina ma miesiąc na rozwiązanie umowy o pracę.

Centralne Biuro Antykorupcyjne w ujawnionych przypadkach wniosło o przedstawienie informacji o sposobach  i zakresach  wykonania wniosków pokontrolnych.

Piotr Kaczorek, CBA

 

do góry