Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

25.09.2017 Korupcja przy budowie drogi krajowej w Częstochowie

25.09.2017

W ramach postępowania przygotowawczego, prowadzonego przez wrocławską Delegaturę CBA pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, 5 osób zatrzymanych przez CBA usłyszało zarzuty: poświadczenia nieprawdy, oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości i przyjmowania łapówek. Sprawa dotyczy oszustwa i korupcji przy wykonaniu inwestycji - przebudowy drogi krajowej i budowy wiaduktu w Częstochowie w latach 2012-2014.  Pośród zatrzymanych  trzy osoby były pracownikami firmy wykonującej roboty budowlane, a dwie pracownikami firmy, pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Zarzuty dotyczą oszustwa na szkodę Miasta Częstochowa, poprzez zawyżanie przez wykonawcę przysługującego mu wynagrodzenia za roboty budowlane. Z wstępnych ustaleń wynika, że na skutek działania podejrzanych Miasto Częstochowa mogło ponieść szkodę w wysokości około 2.900.000 zł. Zawyżanie wynagrodzenia polegało na wprowadzaniu w błąd inwestora, poprzez podawanie ilości robót przekraczających faktyczne wykonanie oraz używanie materiałów gorszej jakości, niż określona w umowie.

Prokurator przedstawił także podejrzanym zarzuty związane z wręczeniem korzyści majątkowej w kwocie około 250.000 zł inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Korzyść ta miała być wręczona w zamian za akceptację przez inspektora zawyżonego wynagrodzenia wykonawcy.

Wydzial Komunikacji Społecznej CBA

do góry