Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

13.10.2017 CBA na konferencji KNAB

13.10.2017

 

W dniach 10-11 października 2017 roku Zastępca Szefa CBA Grzegorz Ocieczek – adiunkt UKSW uczestniczył w międzynarodowej konferencji pn. “Transparency, accountability and better governance: Enhancing whistleblowing, fighting corruption, future perspectives” (Transparentność, odpowiedzialność i lepsze zarządzanie: poprawa informowania o nieprawidłowościach, zwalczanie korupcji, przyszłe perspektywy) organizowanej przez łotewskie Biuro ds. Zapobiegania i Zwalczania Korupcji (KNAB), Łotewską Szkołę Administracji Publicznej oraz Kancelarię Państwa. Konferencja odbyła się w Rydze na Łotwie.

Celem międzynarodowego spotkania była m.in. dyskusja nt. korupcji politycznej i jej wpływu na rozwój gospodarczy oraz procesy demokratyczne w państwie. Przedmiotem rozmów były również dostępne mechanizmy przeciwdziałania korupcji politycznej oraz promowanie wymiany dobrych praktyk antykorupcyjnych.

Zastępca Szefa CBA wystąpił w sesji dotyczącej aktualnych zagadnień antykorupcyjnych krajów Regionu Morza Bałtyckiego. Minister Grzegorz Ocieczek podczas swojego przemówienia przedstawił doświadczenia w zwalczaniu korupcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego na przykładzie faktycznych spraw polskiej służby specjalnej. Prezentacja skupiała się na ostatnich sukcesach CBA oraz wyzwaniach w zwalczaniu korupcji w Polsce. Podczas wystąpienia Grzegorz Ocieczek podkreślił istotną rolę współpracy, wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk organów antykorupcyjnych różnych krajów.

Konferencja była zorganizowana w ramach projektu UE pn. „Professional Development of Human Resources in Public Administration for Preventing Corruption and Reducing Shadow Economy” (Rozwój zawodowy kadr w administracji publicznej celem zapobiegania korupcji i redukcji szarej strefy).

W dniu 12 października 2017 roku Zastępca Szefa CBA uczestniczył w oficjalnych uroczystościach związanych z 15-leciem istnienia łotewskiego Biura ds. Zapobiegania i Zwalczania Korupcji. Celebracja odbyła się w Gold Hall of the Latvian Society House. W wydarzeniu wziął udział oraz zabrał głos prezydent Łotwy Raimonds Vējonis oraz wielu innych wysokich urzędników rządu łotewskiego.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry