Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

16.10.2017 CBA idzie do prokuratury ws. spóźnionej oferty na autobusy

16.10.2017

CBA złożyło zawiadomienie do prokuratury w sprawie jednego z byłych dyrektorów Autosanu, który w przetargu na autobusy dla wojska złożył ofertę kilkadziesiąt minut po terminie. Gdyby oferta Autosanu została złożona prawidłowo, to spółka wygrałaby zapewne przetarg.

CBA, po własnych ustaleniach i analizach dotyczących udziału spółki AUTOSAN w postępowaniu przetargowym na zakup 26 autobusów pasażerskich ogłoszonym przez 2 Regionalną Bazę Logistyczną, złożyło do Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga zawiadomienie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez jednego z dyrektorów spółki AUTOSAN (zwolnionego ze spółki w sierpniu br.)

Według ustaleń CBA, były dyrektor,  będąc zobowiązany do zajmowania się działal­nością gospodarczą spółki, w tym zapewnienie udziału spółki w przetargach publicznych na zakup autobusów, przygotowanie i dostarczenie także tej konkretnej  oferty,  niedopełniając ciążącego na nim obowiązku terminowego i  skutecznego jej dostar­czenia w dniu 28 lipca 2017 r  do 2 RBLOG w Rembertowie, wyrządził spółce znaczną szkodę majątkową i wypełnił tym samym znamiona przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu – nadużycia zaufania.

Warto dodać, że funkcjonariusze CBA przeprowadzili kalkulację porównując oferty obu firm, które złożyły oferty w tym przetargu.  Z przeprowadzonych wyliczeń, na podstawie kryteriów oceny opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i  po dokonaniu weryfikacji spełnienia przez AUTOSAN dodatkowych wymagań ofertowych, wynika, że jeżeli oferta AUTOSAN-u zostałaby złożona w terminie zostałaby zapewne wybrana przez 2 RBLOG w Rembertowie, jako najkorzystniejsza.

Piotr Kaczorek, CBA

do góry