Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

20.11.2017 Europejscy Partnerzy Przeciwko Korupcji EPAC - konferencja

20.11.2017

W dniach 13-17 listopada 2017 roku Zastępca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego dr Grzegorz Ocieczek – adiunkt UKSW wziął udział w 17-tej Dorocznej Międzynarodowej Antykorupcyjnej Konferencji EPAC/EACN (Europejscy Partnerzy Przeciwko Korupcji / Europejska Sieć Antykorupcyjna).

Głównym tematem tego międzynarodowego spotkania jest przeciwdziałanie korupcji oraz nadzór nad działalnością organów ścigania, budowanie oraz utrzymywanie wzajemnych relacji w zakresie współpracy miedzy teoretykami i praktykami w zakresie zwalczania korupcji w administracji publicznej, jak również instytucji nadzorujących pracę organów ścigania. Ideą konferencji jest zwrócenie uwagi na zagrożenia, a także nowe i skuteczne rozwiązania w tym zakresie.

W konferencji wzięło udział około 160 uczestników. Podczas tegorocznego spotkania w panelu dyskusyjnym wziął udział przedstawiciel jednego z departamentów CBA.

Utworzone w 2004 r. stowarzyszenie Europejskich Partnerów Przeciwko Korupcji (EPAC) skupia w sobie ponad 60 instytucji antykorupcyjnych. W oparciu o EPAC w 2008 r. powstała Europejska Sieć Antykorupcyjna (EACN) będąca spoiwem sieci kontaktów antykorupcyjnych, zrzeszających blisko 60 struktur państwowych z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Inicjatywa EPAC/EACN stała się dorocznym przedsięwzięciem podnoszącym oraz budującym świadomość w zakresie zwalczania korupcji wśród przedstawicieli krajów należących do Unii Europejskiej.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zostało przyjęte do EPAC w 2007 roku.

do góry