Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

09.12.2020 CBA wyznacza standardy dla urzędników i PTEF

09.12.2020

Z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji przedstawiamy Państwu publikację CBA pn. „Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników i osób należących do grupy PTEF”.

Warunkiem skutecznej walki z korupcją jest prowadzenie kompleksowych działań o charakterze profilaktycznym. Dlatego jednym z celów Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2020 jest dążenie do zbudowania efektywnego systemu prewencji w skali całej administracji. System ten powinien opierać się na jednolitych rozwiązaniach prawnych i organizacyjnych oraz wdrażać jednorodne standardy postępowania.

Wskazana wyżej publikacja CBA powstała w toku realizacji działań nr 4.3 i 4.4 w ramach RPPK na lata 2018–2020 oraz zaleceń Grupy Państw Przeciwko Korupcji Rady Europy (GRECO). Dokument zachowuje spójność z Wytycznymi CBA w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym.

Zasadniczą ideą wytycznych jest połączenie dwóch kluczowych elementów skutecznej prewencji korupcji: odpowiednich przepisów i rozwiązań organizacyjnych oraz właściwych ludzkich postaw.

W zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych w dokumencie przedstawiono następujące komponenty:

  1. zaangażowanie kierownictwa,
  2. ocena ryzyka korupcyjnego,
  3. kompetencje i zadania pracowników ds. przeciwdziałania korupcji,
  4. szkolenia,
  5. polityka prezentowa i rejestr korzyści,
  6. skuteczna samoocena i monitorowanie zagrożeń korupcyjnych (w tym ochrona sygnalistów).

Zalecenia CBA stanowią organiczną całość, w ramach której każdy z elementów powiązany jest z pozostałymi lub wprost z nich wynika. Dlatego jedynie wdrożenie wszystkich proponowanych komponentów przy tworzeniu polityki antykorupcyjnej danego urzędu zapewni właściwą odporność organizacji na zagrożenia korupcyjne.

Wierzymy, że publikacja CBA będzie stanowiła cenne źródło informacji oraz bazę do stworzenia skutecznej polityki antykorupcyjnej w instytucjach państwowych, uwzględniającej specyfikę danego urzędu oraz jego właściwość rzeczową.

Opublikowano w dniu 9.12.2020 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

 

 

 

 

 

 

 

do góry