Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

23.04.2021 Analiza kryminalna

23.04.2021
  • Fot. CBA

W związku z przypadającym w tym roku jubileuszem 15-lecia powołania Centralnego Biura Antykorupcyjnego publikujemy tłumaczone i wydane przez Biuro podręczniki analizy krymi-nalnej, opracowane przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (United Nations Office on Drugs and Crime).

Pojawienie się i stosowanie analizy kryminalnej związane jest z rozwojem przestępczości zorganizowanej, zaś celem wykorzystania ujednoliconych technik analitycznych było zwiększenie zdolności organów ścigania do zarządzania informacją kryminalną i jej wykorzystania, a co za tym idzie – poprawa efektywności działań oraz szybkości reakcji na zdarzenia przestępcze. Obecnie analiza kryminalna jest nowoczesną i opartą na jednolitych standardach międzynarodowych metodą pracy wykrywczej, wykorzystywaną w zwalczaniu przestępczości przez służby oraz instytucje wielu krajów na całym świecie.

Analitycy kryminalni służą również w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym niemalże od chwili jego utworzenia, z sukcesami wspierając funkcjonariuszy pionu operacyjno-śledczego w działaniach prowadzących do wykrywania i zwalczania korupcji oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.

Opublikowane podręczniki zawierają - przedstawione w sposób przystępny i nowoczesny - kluczowe informacje dotyczące współpracy analityka ze zleceniodawcą, przebiegu procesu oceniania, gromadzenia i analizy informacji, a także wnioskowania i formułowania rekomendacji analitycznych. Ich treść kierowana jest przede wszystkim do aktualnych oraz przyszłych analityków kryminalnych i funkcjonariuszy pionów operacyjno-śledczych organów państwowych zwalczających przestępczość, jak również do każdego zainteresowanego tą metodą pracy analitycznej.

Analiza kryminalna. Podręcznik dla analityków.

Analiza kryminalna. Podręcznik dla funkcjonariuszy pionu operacyjno-śledczego

do góry