Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

23.04.2021 ,,Spotkać się to początek; zgodzić się to postęp; pracować razem to sukces”

23.04.2021
  • Fot. CBA

Podsumowanie działań CBA w związku z obchodzonym w tym roku jubileuszem 15-lecia powstania Biura, a także podkreślenie istoty współpracy i wzajemnych kontaktów było kluczowymi elementami konferencji międzynarodowej zorganizowanej z inicjatywy Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Spotkanie, z uwagi na pandemię COVID-19, odbyło się on-line.

Z inicjatywy Szefa CBA odbyła się międzynarodowa konferencja, która zainicjowała oficjalne, uroczyste obchody 15-lecia Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią spotkanie odbyło się w formie on-line.

Szef CBA witając zaproszonych gości podkreślił, że walka z korupcją to walka z przeciwnikiem globalnym, który nie zna ograniczeń prawnych, systemowych, geograficznych, językowych czy kulturowych. Dlatego też ważną częścią pracy CBA jest współpraca z innymi instytucjami poprzez wymianę informacji i codzienne, robocze kontakty. Szef CBA przytoczył słowa Henry'ego Ford'a, który powiedział „Spotkać się to początek; zgodzić się to postęp; pracować razem to sukces”. Tym samym podkreślił, że efektywna, w wielu przypadkach wieloletnia już współpraca służb czy instytucji opiera się właśnie na tych trzech filarach. Sukces w walce z korupcją można odnieść jedynie dzięki współpracy.

Zastępca Szefa CBA Bogdan Sakowicz odczytał list Koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego skierowany do uczestników spotkania. Minister Mariusz Kamiński podkreślił, że pomysł stworzenia CBA wynikał z pilnej potrzeby wzmocnienia walki z korupcją. Ustawową przesłanką było przekonanie, że należy poprawić efektywność ścigania przestępstw korupcyjnych, ale także wzmocnić świadomość społeczeństwa w zakresie potrzeby walki z korupcją. W ostatnich 15 latach CBA zajmowało się zwalczaniem najpoważniejszych przestępstw korupcyjnych. Koordynator służb specjalnych podkreślił, że od początku aktywnie rozwijała się współpraca z zagranicznymi partnerami. Wyraził ponadto przekonanie, że po 15 latach działań - CBA jest kluczową instytucją dbającą o bezpieczeństwo ekonomiczne Polski, bezpieczeństwo obywateli i chroniącą interesy Państwa.

Podsumowanie działalności CBA w ostatnim 15-leciu przybliżył słuchaczom Dyrektor Gabinetu Szefa CBA. Natomiast osiągnięcia CBA i stojące przez Biurem wyzwania w zakresie prowadzonych czynności analitycznych zaprezentował Dyrektor Departamentu Analiz CBA.

W sympozjum udział wzięli przedstawiciele instytucji oraz organów ścigania na co dzień współpracujących z CBA. Wśród ponad 50 uczestników znaleźli się przedstawiciele polskich służb specjalnych i Policji oraz współpracujący z CBA na co dzień partnerzy z zagranicy.

W trakcie konferencji głos zabrał Szef litewskiego STT, który przede wszystkim podkreślił, jak bardzo ważne znaczenie ma wzajemna współpraca, wymiana najlepszych praktyk i standardów profesjonalnych z uwagi na to, że jako kraje bałtyckie w regionie zmagamy się z podobnymi wyzwaniami.

Głos zabrał także przedstawiciel utworzonego od czerwca ub. roku Europejskiego Centrum Przestępczości Finansowej i Ekonomicznej działającego w ramach EUROPOL-u, który przekazał gratulacje od Dyrektor Wykonawczej Catherine De Bolle z okazji 15-lecia CBA. Podkreślił, że korupcja wpływa na cały system, jest jak rak toczący organizm, który wyraźnie dotyka różnych obszarów i rozrasta się bez kontroli. Zaznaczył, że wszyscy muszą traktować zwalczanie korupcji priorytetowo.

Szef ukraińskiego NABU pogratulował 15-lecia CBA i podkreślił, że Biuro to pierwsza zagraniczna instytucja, z którą podpisali memorandum o współpracy w 2016 r. Jak zauważył od tego czasu obie służby, wzajemnie się wspierając,  prowadzą wspólnie szereg śledztw zarówno na terenie Ukrainy, jak i Polski. Wyrażając tym samym oczekiwanie na kontynuację tej współpracy.  

Przedstawiciel FBI podkreślił jak istotna jest wzajemna współpraca doceniając działanie CBA na tym polu. Zaakcentował, że CBA jest jedną z agencji na którą można liczyć. Zauważył, że współpraca pomiędzy CBA i FBI podejmowana jest na różnych polach nie tylko ścigania przestępstw, ale także w zakresie dzielenia wiedzą ekspercką i uczestniczenia w programach szkoleniowych.

Do gratulacji z okazji 15-lecia CBA, podziękowań za współpracę z życzeniami sukcesów na przyszłość dołączyli także Dyrektor Generalny DGA Rumunii, zastępca Dyrektora łotewskiego KNAB oraz przedstawiciel OLAF.

CBA współpracuje z wieloma organizacjami międzynarodowymi i organami ścigania z innych państw. Celem współpracy jest wymiana najlepszych praktyk, pogłębianie wiedzy dotyczącej zjawisk korupcyjnych, rozwiązań i instrumentów funkcjonujących za granicą, jak również bieżąca wymiana informacji związana z działaniami operacyjnymi i śledczymi prowadzonymi przez służby innych państw. Biuro uzyskało dotychczas akceptację na współpracę z 54 krajami oraz 13 organizacjami międzynarodowymi.

Corocznie Biuro przekazuje informację o podejmowanych działaniach w ramach współpracy międzynarodowej w sprawozdaniu z rocznej działalności zamieszczonym na stronie cba.gov.pl.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry