Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

30.11.2021 Działanie na szkodę PŻM

30.11.2021
  • Fot. © grechka333 / Photogenica

Trzy osoby z zarzutami w związku z postępowaniem dotyczącym wyrządzenia szkody w majątku Polskiej Żeglugi Morskiej Przedsiębiorstwo Państwowe w wysokości blisko 3.5 mln euro.

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie prowadzą wspólnie z Zachodniopomorskim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie śledztwo w sprawie wyrządzenia Polskiej Żegludze Morskiej Przedsiębiorstwo Państwowe oraz podmiotom od niego zależnym szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Aktualnie ustalona szkoda w majątku Polskiej Żeglugi Morskiej Przedsiębiorstwo Państwowe wynosi blisko 3.5 mln euro.

W ramach wskazanego śledztwa w ostatnich dniach przeszukano 16 miejsc, w tym w kancelarii prawnej, biurze rachunkowym oraz w miejscach zamieszkania osób fizycznych. Tego samego dnia przedstawiono trzem osobom świadczącym pracę lub usługi na rzecz Polskiej Żeglugi Morskiej Przedsiębiorstwo Państwowe zarzuty karne między innymi w zakresie oszustwa i pomocnictwa do oszustwa oraz działania na szkodę przedsiębiorstwa oraz prania pieniędzy, w tym osobie prowadzącej obsługę prawną oraz byłemu i aktualnemu Dyrektorowi Finansowemu tego podmiotu.

Wobec podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze.

W śledztwie planowane są kolejne czynności procesowe i ma ono rozwojowy charakter.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry