Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

30.11.2021 Współpraca z FBI

30.11.2021
  • Fot. CBA
  • Fot. CBA
  • Fot. CBA

CBA współpracuje z wieloma organizacjami międzynarodowymi i organami ścigania z innych państw. Biuro uzyskało dotychczas zgodę na współpracę z 54 krajami oraz 13 organizacjami międzynarodowymi. Jedną ze służb współpracujących z CBA jest Federalne Biuro Śledcze (FBI).

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Andrzej Stróżny odbył w tym roku dwukrotnie spotkania z przedstawicielami Federalnego Biura Śledczego (FBI) najwyższego szczebla.

Na przełomie lipca i sierpnia br. Szef CBA, podczas delegacji do USA, odbył spotkanie z Zastępcą Dyrektora FBI w Kwaterze Głównej Biura w Waszyngtonie. Przedsięwzięcie obejmowało szereg spotkań z kierownictwem i agentami poszczególnych biur regionalnych FBI na terenie USA mających na celu wymianę doświadczeń, dobrych praktyk w zakresie realizowanych zadań, stosowanych metod i technik śledczych, jak również realizacji bieżącej współpracy.

2 listopada 2021 roku w siedzibie CBA przy Al. Ujazdowskich w Warszawie odbyło się spotkanie Delegacji FBI z Kierownictwem CBA.

Ze strony CBA w spotkaniu uczestniczyli Szef CBA Andrzej Stróżny, Zastępcy Szefa CBA Daniel Karpeta oraz Bogdan Sakowicz oraz przedstawiciele Gabinetu Szefa, Departamentu Analiz oraz Departamentu Operacyjno-Śledczego. W skład amerykańskiej delegacji weszli: Christopher A. Wray – Dyrektor FBI, Scott McCullough – Zastępca Szefa Kancelarii Dyrektora FBI, Sherri Onks – Specjalny Doradca Dyrektora FBI, Michael Malsch – Oficer Łącznikowy FBI w Polsce oraz Matthew Winn – Zastępca Oficera Łącznikowego FBI w Polsce.

Spotkanie w Warszawie było swoistą kontynuacją rozmów rozpoczętych w USA i polem do dalszej dyskusji i wymiany poglądów dotyczących wzmocnienia współpracy w zakresie przeciwdziałania i zwalczania korupcji oraz przestępczości ekonomicznej, a tym samym połączenia wysiłków w walce z tymi zjawiskami.

Podczas spotkania podkreślono, że korupcja przybiera coraz bardziej wyrafinowane i zakamuflowane formy, a przestępcy dostosowują swoje działania do okoliczności związanych z funkcjonowaniem gospodarki, w tym rozwojem pandemii COVID-19. Dlatego też coraz bardziej istotna jest konieczność zacieśnienia i zintensyfikowania współpracy pomiędzy służbami. Obejmująca m.in. szerszą wymianę informacji i spostrzeżeń na temat obserwowanych tendencji, szkoleń i wspólnych działań.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

 

 

 

 

 

 

do góry