Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

03.12.2021 20. Doroczna Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna EPAC/EACN

03.12.2021
  • Fot. CBA
  • Fot. STT

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Andrzej Stróżny uczestniczył w Dorocznej Międzynarodowej Konferencji EPAC/EACN. Na spotkaniu gościli przedstawiciele służb i instytucji antykorupcyjnych z ponad 20 krajów.

1-2 grudnia 2021 r. w Wilnie (Litwa) odbyła się 20. Doroczna Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna EPAC/EACN (Europejscy Partnerzy Przeciwko Korupcji/Europejska Sieć Antykorupcyjna). Gospodarzem spotkania była Specjalna Służba Śledcza Republiki Litwy (STT).

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele służb i instytucji antykorupcyjnych z ponad 20 krajów. Centralne Biuro Antykorupcyjne reprezentowali Szef CBA Andrzej Stróżny oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych Biura (Gabinetu Szefa i Departamentu Operacyjno-Śledczego).

Głównym zamierzeniem organizowanych dotychczas konferencji jest budowanie oraz utrzymywanie wzajemnych relacji między teoretykami i praktykami w zakresie zwalczania korupcji w administracji publicznej, jak również instytucji nadzorujących pracę organów ścigania. Tegoroczna konferencja była doskonałą okazją do podsumowania ostatnich 20 lat podjętych działań oraz polem do dyskusji o nowych ścieżkach przeciwdziałania korupcji i nadzoru policyjnego.

W trakcie zgromadzenia ogólnego członków EPAC/EACN wybrano nowe władze tej organizacji oraz uchwalono ,,Deklarację wileńską”, w której m.in. zarekomendowano wzmacnianie istniejących i rozwijanie nowych metod współpracy międzynarodowej oraz wymiany informacji, rozwijanie działań antykorupcyjnych, korzystania z podręczników i wskazówek przygotowanych przez grupy robocze EPAC/EACN. Wezwano także m.in. do traktowania korupcji jako istotnego zagrożenia dla dobrobytu, stabilności i bezpieczeństwa państwa ze względu na jej destrukcyjny charakter  i negatywny wpływ na społeczeństwo, rozwój ekonomiczny, zaufanie wobec instytucji publicznych, zdrowie i bezpieczeństwo populacji oraz szczególnie jej najbardziej wrażliwych grup.

Europejscy Partnerzy Przeciwko Korupcji (EPAC) i Europejska Sieć Antykorupcyjna (EACN) to niezależne fora praktyków, zjednoczone we wspólnym celu, jakim jest zapobieganie i zwalczanie korupcji. Podczas gdy EPAC istnieje od 2004 roku, EACN został założony w 2008 roku. EPAC składa się z organów antykorupcyjnych i policyjnych organów nadzoru z krajów członkowskich Rady Europy. EACN, bardziej formalna sieć ustanowiona decyzją Rady Europejskiej, skupia organy antykorupcyjne z państw członkowskich Unii Europejskiej.

CBA zostało przyjęte do EPAC w 2007 roku. W 2013 roku było organizatorem 13. Dorocznej Konferencji EPAC/EACN.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry