Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

15.12.2021 Kontrola zawierania i realizacji wybranych umów z przewoźnikami lotniczymi przez Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. zakończona

15.12.2021
  • Fot. © everythingposs /Photogenica

Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Lublinie przeprowadzili kontrolę zawierania i realizacji wybranych umów z przewoźnikami lotniczymi przez Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. w latach 2012-2020. Czynności prowadzono w okresie od 20 stycznia 2021 r. do 18 października 2021 r.

W wyniku kontroli ustalono, że władze lotniska w Modlinie mogły dopuścić się licznych nieprawidłowości, sprowadzając bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia w majątku spółki szkody w wysokości nie większej niż 9 650 000,00 zł.

W związku z ujawnionymi nieprawidłowości Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało do Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki wystąpienie pokontrolne zawierające szereg wniosków pokontrolnych.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry