Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

25.08.2022 Nowogardzki samorządowiec zatrzymany przez CBA

25.08.2022

Zarzuty korupcyjne oraz posiadania amunicji bez wymaganego zezwolenia usłyszał samorządowiec zatrzymany przez CBA. Śledztwo jest w toku.

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie zatrzymali zastępcę Burmistrza Nowogardu. Jednocześnie przeszukano szereg miejsc, m.in. miejsce zamieszkania zatrzymanego, Urząd Miejski w Nowogardzie oraz Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie celem zabezpieczenia dokumentów oraz nośników danych mogących mieć znaczenie dowodowe dla prowadzonego śledztwa.

Czynności zostały przeprowadzone na polecenie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie w związku z toczącym się postępowaniem.

Zatrzymanego doprowadzono do prokuratury, gdzie został mu ogłoszony zarzut żądania korzyści osobistej o charakterze seksualnym, a wobec jej odmowy, przyjęcia korzyści majątkowej w zamian za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa. Nadto usłyszał kolejny zarzut w związku z przyjmowaniem korzyści osobistej o charakterze seksualnym w związku z pełnioną funkcją.

W związku z ujawnieniem w toku przeszukania miejsca zamieszkania zatrzymanego, m.in. amunicji do broni palnej wobec braku pozwolenia na ich posiadanie zarzuty zostały uzupełnione o posiadanie przez niego amunicji bez wymaganego zezwolenia.

Prokurator prowadzący śledztwo skierował do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. 

Zespół Prasowy CBA

 

 

 

do góry