Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

20.09.2022 I seminarium kierowników jednostek analitycznych

20.09.2022

W dniach 15-16 września 2022 r. z inicjatywy Departamentu Analiz Centralnego Biura Antykorupcyjnego odbyło się spotkanie kierowników jednostek analitycznych, w którym uczestniczyli przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej oraz Policji. Seminarium odbyło się w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Lucieniu.

W inauguracji spotkania uczestniczyli Stanisław Żaryn, Pełnomocnik Rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP oraz Andrzej Stróżny, Szef CBA.

W trakcie narady podsumowano dotychczasową współpracę analityczną służb, a także omówiono możliwości jej dalszego rozwoju i propozycje nowych, wspólnych przedsięwzięć.

Zespół Prasowy CBA

do góry