Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

30.09.2022 Ponad 140 fikcyjnych faktur na kwotę ponad 2 mln zł – 3 osoby zatrzymane

30.09.2022

Trzy kolejne osoby zatrzymane przez CBA powiększyły grono podejrzanych do sprawy ,,warszawskiej fabryki faktur”. Zatrzymani uczestniczyli w procederze wystawiania ponad 140 fikcyjnych faktur na kwotę ponad 2 mln zł. W całym śledztwie liczba podejrzanych wzrosła do 89 osób. Koleje wątki kończą akty oskarżenia. Dotychczas oskarżono ponad 45 osób.

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie oraz Delegatury CBA w Katowicach w ramach skoordynowanych działań zatrzymali trzy osoby w toczącej się od lutego 2020 r. sprawie „fabryki faktur” działającej na terenie województwa mazowieckiego. Osoby podejrzane zostały zatrzymane na terenie województwa śląskiego i mazowieckiego do śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Zatrzymanym zarzuca się używanie faktur poświadczających nieprawdę oraz uczestnictwo w procederze wystawiania ponad 140 fikcyjnych faktur na kwotę ponad 2 mln zł. Po wykonaniu czynności z podejrzanymi prokurator zastosował wobec nich nieizolacyjne środki zapobiegawcze w postaci: poręczenia majątkowego, dozoru i zakazu opuszczania kraju.

Do tej pory zarzuty karne związane z procederem wystawiania fikcyjnych faktur na łączną kwotę ponad 90 milionów złotych usłyszało 89 osób, a Prokuratura Okręgowa w Warszawie w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy skierowała do sądów akty oskarżenia przeciwko ponad  45 osobom. Wobec 3 osób stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Na skutek działań CBA oraz prokuratury, część przedsiębiorców dobrowolnie zgłosiła się do Urzędów Skarbowych w celu uregulowania dokonanego uszczuplenia w związku z wykorzystywaniem w prowadzonej działalności nierzetelnych faktur VAT.

Ponadto prokurator systematycznie kieruje wnioski do właściwych urzędów skarbowych o przeprowadzenie kontroli podatkowych wobec podmiotów posługujących się nierzetelnymi fakturami VAT.

Zespół Prasowy CBA

do góry