Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

04.10.2022 Rozbito grupę wyłudzającą VAT -8 osób zatrzymanych

04.10.2022

Dzięki wspólnym działaniom funkcjonariuszy CBA i Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego rozbito kolejną grupę przestępczą oszukującą na podatku VAT.

Funkcjonariusze poznańskiej Delegatury CBA przy współpracy z funkcjonariuszami Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego działającymi pod nadzorem Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu doprowadzili do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się wyłudzeniami podatku VAT i praniem pieniędzy.

Grupa wyłudzała podatek VAT na podstawie fikcyjnych faktur oraz nierzetelnych transakcji krajowych i wewnątrzwspólnotowych, dokonywanych z wykorzystaniem utworzonej, powiązanej siatki spółek, które rzekomo dostarczały sobie różnego rodzaju towarów oraz świadczyły na swoją rzecz usługi. Celem takiego działania było wykazywanie rzekomych kosztów działalności i w ten sposób umniejszanie zobowiązań podatkowych.

Ponadto grupa przestępcza świadczyła też „usługi” na rzecz różnych ustalonych  przedsiębiorców sprzedając im nierzetelne faktury VAT, wykorzystywane przez nich następnie do umniejszania należności podatkowych, wynikających z rzeczywiście prowadzonej działalności. Na obecnym etapie śledztwa potwierdzono, że wystawiono nierzetelne faktury VAT o łącznej wartości co najmniej 14 250 000 zł.

Jak ustalili śledczy grupa wprowadziła do obrotu gospodarczego środki pieniężne pochodzące z przestępstw w kwocie co najmniej 2 590 000 zł. 

W ostatnich dniach funkcjonariusze CBA oraz Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali 8 osób. Wszyscy usłyszeli zarzuty w prokuraturze. Trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane. Wobec pozostałych zastosowano nieizolacyjne środki zapobiegawcze.

Równolegle przeszukano kilkanaście miejsc zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczych oraz biur rachunkowych.  

Zespół Prasowy CBA

do góry