Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

24.11.2022 Współpraca Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Uniwersytetem w Białymstoku

24.11.2022
  • Fot. Uniwersytet w Białymstoku
  • Fot. Uniwersytet w Białymstoku
  • Fot. Uniwersytet w Białymstoku
  • Fot. Uniwersytet w Białymstoku

Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Uniwersytet w Białymstoku będą współpracować i wspólnie podejmować inicjatywy o charakterze informacyjno-edukacyjnym. List intencyjny w tej sprawie podpisali Andrzej Stróżny, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego i prof. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku.

Zgodnie z zapisami dokumentu, współpraca ma dotyczyć działalności o charakterze informacyjno-edukacyjnym, której celem będzie rozwijanie i wzmacnianie postaw etycznych oraz obywatelskich wśród przyszłych absolwentów. Wśród planowanych inicjatyw jest m.in. organizacja szkoleń, które mają służyć podniesieniu świadomości na temat zjawiska korupcji oraz kształtowaniu właściwych wzorców zachowań, jak również rozwojowi zawodowemu i wzmacnianiu kompetencji studentów. 

Jest to kontynuacja podjętej w tym roku inicjatywy Szefa CBA w tym zakresie.

Wcześniej podobną współpracę nawiązano z kilkunastoma uczelniami, w tym między innymi z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Rzeszowskim, Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską, Politechniką Białostocką, Politechniką Gdańską, Politechniką Rzeszowską, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Wojskową Akademią Techniczną.

Zespół Prasowy CBA

do góry