Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

27.07.2023 Kolejni zatrzymani w sprawie oszustwa kredytowego na szkodę Plus Banku S.A.

27.07.2023
  • Wysoki budynek z napisem BANK
    @Photogenica

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie zatrzymali 6 osób, w tym prezesów i byłych prezesów spółek, które uzyskały wielomilionowe kredyty na podstawie nierzetelnych dokumentów. Śledztwo w sprawie wielomilionowych wyłudzeń kredytów na szkodę Plus Banku S.A. nadzoruje Prokuratura Regionalna w Poznaniu.

Wielowątkowe śledztwo i szkoda przekraczająca 200 milionów złotych

Zgromadzony materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego wskazuje, że w okresie od 24 września 2014 roku do 29 marca 2018 roku w Warszawie i innych miejscowościach doszło do nadużycia i działania na szkodę Plus Bank S.A. W 2019 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w tej sprawie osiem osób, w tym dyrektora banku, w związku z podejrzeniem wyrządzenia szkody majątkowej i udzieleniem kredytu na zakup centrum wystawowego, stosując niedozwolone przepisami prawa zabezpieczenie kredytu.
Według ustaleń śledczych wartość szkody majątkowej wyrządzonej w mieniu Plus Bank S.A. została oszacowana na kwotę przekraczającą 200 milionów złotych.
Prowadzone śledztwo swoim zakresem obejmuje również wyłudzenie od Skarbu Państwa nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie przekraczającej 38 milionów złotych oraz prania pieniędzy.

Zatrzymania na terenie Mazowsza i Pomorza

W ramach zrealizowanych czynności procesowych zgromadzono materiał dowodowy, który stanowił podstawę do wydania postanowień o przedstawieniu zarzutów kolejnym 6 osobom. We wtorek (25.07.2023 r.) funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie zatrzymali 6 osób i przeszukali 7 lokalizacji na terenie Warszawy, powiatu otwockiego oraz Gdańska. Zatrzymani to prezesi i byli prezesi spółek, które uzyskały wielomilionowe kredyty inwestycyjne, pożyczki hipoteczne oraz kredyty obrotowe na podstawie nierzetelnych oświadczeń oraz dokumentów, które miały wpływ na uzyskanie dodatkowych środków finansowych. Podejrzani w celu osiągnięcia korzyści majątkowych nadużywali uprawnień, które wynikały z pełnionych funkcji oraz kompetencji.
W wyniku przeprowadzonych przeszukań miejsc przebywania osób zatrzymanych zabezpieczono nośniki elektroniczne w postaci telefonów komórkowych i laptopów oraz środki finansowe w wysokości 6 600,00 euro i 20 000,00 złotych.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty za oszustwo finansowe i nadużycie zaufania

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, gdzie usłyszeli zarzuty oszustwa kredytowego oraz działania na szkodę Plus Bank S.A.
Wobec zatrzymanych w dniu 25 lipca 2023 r. prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w łącznej kwocie przekraczającej 100 000,00 złotych, dozorów Policji oraz zakazów opuszczania kraju połączonych z zatrzymaniem paszportów bądź z zakazem ich wydania.

Zespół Prasowy CBA

do góry