Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

12.07.2023 Stanowisko w zamian za korzystne rozstrzygnięcie

12.07.2023
  • Biznesmeni wykonują gest porozumienia, jeden z nich trzyma plik banknotów.
    @Photogenica

Funkcjonariusze warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga śledztwo w sprawie nadużyć związanych z inwestycją budowlaną w Warszawie – Rembertowie. Zatrzymano m.in. zastępcę burmistrza dzielnicy Praga Południe, naczelnika wydziału urzędu dzielnicy, a także dwóch przedsiębiorców. W tle korupcja urzędnicza i nierzetelne faktury.

Zatrzymani dwaj urzędnicy samorządowi

We wtorek 11 lipca br. funkcjonariusze warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali cztery osoby, w tym dwóch urzędników z Urzędu Dzielnicy Praga-Południe. Zgromadzony materiał dowodowy świadczy o tym, że zatrzymany Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe – obiecał udzielić, a następnie udzielił drugiemu z zatrzymanych urzędników obiecanej korzyści osobistej w postaci zatrudnienia na stanowisku naczelnika wydziału. Podstawą udzielenia korzyści miało być wydanie przez urzędnika decyzji administracyjnej na budowę inwestycji deweloperskiej w Rembertowie, korzystnej dla nieformalnie zarządzanej przez Adama C. spółki. Zatrzymany miał także zataić informację o prowadzeniu tej działalności gospodarczej. Z ustaleń śledztwa wynika, że w sposób faktyczny nadzorował i prowadził spółkę, która uzyskała pozwolenie na budowę inwestycji. 

Nierzetelne faktury i pośrednictwo

W sprawie zatrzymano także dwóch przedsiębiorców, którzy pośredniczyli w sprawach związanych z przestępczym procederem. Jeden z nich pełnił funkcję prezesa spółki, którą faktycznie zarządzał i kontrolował Adam C. Kolejny przedsiębiorca wystawiał puste faktury na rzecz spółki zarządzanej przez urzędnika. Dokumenty nie odzwierciedlały zdarzeń gospodarczych i służyły do wyłudzenia należności publicznoprawnej.

Są zarzuty dla podejrzanych

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie. Zastępca burmistrza usłyszał m.in. zarzut obietnicy udzielenia, a następnie udzielenia innemu urzędnikowi korzyści osobistej w zamian za naruszenie przez niego przepisów prawa w celu uzyskania korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia w zakresie pozwolenia na budowę, ale także zarzuty posłużenia się nierzetelną fakturą w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz przekroczenia uprawnień. Drugi z zatrzymanych urzędników, pełniący funkcję naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Praga Południe, który w zamian za zatrudnienie na tym stanowisku wydał decyzję administracyjną z naruszeniem prawa, usłyszał zarzuty korupcyjne.

Zatrzymani przedsiębiorcy usłyszeli z kolei zarzuty popełnienia przestępstw karno-skarbowych oraz korupcyjne.

Śledztwo jest rozwojowe

To pierwsza realizacja procesowa CBA w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Sprawa jest rozwojowa, niewykluczone są kolejne zatrzymania.

 

W załączniku pliki audio – wypowiada się dr Robert Sosik, Zespół Prasowy CBA

 

 

do góry