Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

06.07.2023 „Fabryka faktur” – 7 osób z zarzutami „zbrodni VAT-owskiej”

06.07.2023
  • Zdjęcie faktur
    @Photogenica

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach we współpracy z Krajową Administracją Skarbową, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, rozbili „fabrykę pustych faktur”. Funkcjonariusze zatrzymali 7 osób, które otrzymały zarzuty popełnienia „zbrodni VAT-owskiej”. Szacowana wartość nierzetelnych faktur wynosi około 20 milionów złotych, a Skarb Państwa został uszczuplony o 5 milionów złotych.

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach we współpracy z Mazowieckim Urzędem Celno–Skarbowym w Warszawie prowadzą pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej wystawiającej i posługującej się nierzetelnymi fakturami VAT poświadczającymi nieprawdę w zamian za uzyskiwanie korzyści majątkowych, a także w celu obniżenia wysokości należności publicznoprawnych. Przestępcza grupa działała w latach 2012–2021.

Modus operandi przestępczego procederu

Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że osoby zaangażowane w przestępczy proceder za pomocą szeregu podmiotów gospodarczych – na chwilę obecną ustalono kilkanaście podmiotów – wystawiały faktury kosztowe, które trafiały do kilkuset odbiorców. Celem wystawianych faktur było zaniżenie zobowiązań publicznoprawnych względem Skarbu Państwa. Wystawiane dokumenty obejmowały swoim zakresem świadczenie różnorodnych usług. Śledczy szacują wartość wystawionych dokumentów księgowych na kwotę przekraczającą 100 milionów złotych. Przestępczy proceder stanowił stałe źródło dochodu dla osób podejrzanych.

Zatrzymania i przeszukania na terenie trzech województw

Czynności procesowe na terenie województwa mazowieckiego, zachodnio – pomorskiego oraz pomorskiego realizowali funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Zatrzymano siedem osób i przeszukano miejsca ich zamieszkania oraz prowadzenia działalności. W trakcie prowadzonych czynności zabezpieczono obszerną dokumentację księgową mogącą stanowić materiał dowodowy w sprawie.

Podejrzani usłyszeli zarzut dokonania „zbrodni vatowskiej”

Osoby zatrzymane zostały doprowadzone do Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Prokurator postawił podejrzanym zarzut dokonania „zbrodni VAT-owskiej”, a także innych przestępstw karno–skarbowych. Wśród zatrzymanych znajdują są osoby organizujące przestępczy proceder oraz odbiorcy nierzetelnych faktur VAT.

Wolnościowe środki zapobiegawcze wobec podejrzanych

Wobec wszystkich podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozorów Policji połączonych z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakazu opuszczania kraju połączonych z zatrzymaniem paszportu albo z zakazem wydania dokumentu. Funkcjonariusze dokonali zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanych w łącznej kwocie ponad 6 milionów zł.

To pierwsza realizacja procesowa w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Śledczy planują kolejne realizacje w sprawie.

Zespół Prasowy CBA

do góry