Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

28.06.2023 Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego – areszt przedłużony do 20 sierpnia

28.06.2023
  • Kajdanki na teczce z napisem AKTA
    222 ©piotr290 Photogenica

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Krakowie pod nadzorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach prowadzą śledztwo w sprawie przyjmowania korzyści majątkowych przez osobę pełniącą funkcję publiczną.

Korupcja urzędnicza i drogocenne monety

Wiosną 2023 roku Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego usłyszał dziewięć zarzutów przyjęcia korzyści majątkowych w kwocie 40 tysięcy złotych. Został także zawieszony w obowiązkach służbowych. W maju br. podejrzanemu Jarosławowi G. prokurator przedstawił zarzuty nakłaniania świadka do składania fałszywych zeznań i zatajenia przez świadka sprzedaży podejrzanemu złotych i srebrnych monet o wartości 1,7 mln zł. Monety te zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy CBA w mieszkaniu prezydenta Ostrowca Św. w trakcie przeszukania. Kolejne zarzuty dotyczyły złożenia nieprawdziwych oświadczeń majątkowych w latach 2021-2023, w których podejrzany zataił zakup tych monet. W związku z przedstawionymi zarzutami prokurator złożył wniosek o tymczasowe aresztowanie Jarosława G. Sąd Okręgowy w Katowicach przychylił się do wniosku obrony włodarza miasta i skrócił areszt z 90 do 40 dni, czyli do 1 lipca2023 roku.

Kolejne dowody w sprawie, kolejne zarzuty

Na podstawie zgromadzonych nowych istotnych dowodów dostarczonych przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Krakowie w dniu 19 czerwca 2023 roku, prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej wydał w stosunku do Prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława G. postanowienie o uzupełnieniu stawianych mu zarzutów o dwa kolejne czyny.
Jeden z nich dotyczy przyjęcia przez niego korzyści osobistej w związku z pełnioną funkcją publiczną. Kolejny zarzut dotyczy udzielenia przez niego pomocy ustalonej osobie do doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poprzez przyznanie tej osobie nienależnego jej świadczenia.

Areszt przedłużony do 20 sierpnia

Dnia 23 czerwca 2023 roku, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, uwzględnił wniosek prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej i przedłużył okres tymczasowego aresztowania Jarosława G. na okres do 3 miesięcy tj. do dnia 20 sierpnia 2023 roku.

 

Zespół Prasowy CBA

do góry