Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

20.10.2023 OŚWIADCZENIE SZEFA CBA

20.10.2023
  • 20.10 - komunikat (1)

W związku z nasileniem się w przestrzeni publicznej wypowiedzi, komentarzy i publikacji medialnych, które w sposób nierzetelny i nieprawdziwy przedstawiają działanie funkcjonariuszy i pracowników CBA, jestem zmuszony zdecydowanie zaprotestować przeciwko tego rodzaju nieodpowiedzialnym twierdzeniom. Publikowane wypowiedzi postrzegam jako próbę destabilizacji instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, co jest szczególnie szkodliwe w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej.

Stanowczo dementuję wszelkie sugestie dotyczące wewnętrznych działań w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, które miałyby być ukierunkowane na destabilizację pracy Biura. Niezależnie od sytuacji politycznej w kraju, a także formułowanych w przestrzeni publicznej opinii, Biuro nadal skupia się na konsekwentnej i efektywnej realizacji wszystkich zadań ustawowych.

Odnosząc się zaś do „sensacyjnych” doniesień redakcji Onet.pl dotyczących rzekomych podwyżek związanych z wynikiem wyborów parlamentarnych informuję, że ogłoszone we wrześniu 2023 r. w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy CBA jest realizacją przepisów ustawy budżetowej uchwalonej w 2022 roku i jest spójne ze wzrostem wynagrodzeń w sferze budżetowej w 2023 r. o tzw. wskaźnik inflacji, tj. 7,8%.

Pragnę raz jeszcze podkreślić, że Centralne Biuro Antykorupcyjne działa zawsze na podstawie i w granicach prawa. Funkcjonariusze CBA swoją codzienną służbą potwierdzają słowa złożonej przysięgi: „służyć wiernie Narodowi, pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, a także sumiennie i bezstronnie wykonywać obowiązki funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, nawet z narażeniem życia”.

Apeluję zatem do wszystkich uczestników debaty publicznej o powstrzymanie się od pochopnych i tendencyjnych opinii niemających odzwierciedlenia w prawdzie, a także spokojne i rzetelne opisywanie rzeczywistości. Jednocześnie zachęcam Państwa do zapoznania się z publikowanymi cyklicznie informacjami o wynikach działalności Biura, dostępnymi na stronie internetowej: https://cba.gov.pl/pl/o-nas/informacja-o-wynikach.

płk Andrzej Stróżny

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

do góry