Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

03.10.2023 Kolejne zatrzymania w sprawie zorganizowanej przestępczości VAT-owskiej

03.10.2023
  • Mężczyzna w niebieskiej koszuli wykonuje obliczenia na kalklatorze i robi notatki, w tle monitory komputerowe
    @Photogenica

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Delegatury w Krakowie w ramach wspólnego śledztwa z Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym zatrzymali 10 osób na terenie Wielkopolski, a kolejnego podejrzanego zatrzymano przy udziale funkcjonariuszy Straży Granicznej na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Sieć powiązań

Zatrzymane osoby były odpowiedzialne za udział w procederze obrotu poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT, posługiwanie się nierzetelnymi fakturami oraz pranie pieniędzy. Grupę, działającą w latach 2017-2022 tworzyła sieć firm, zajmujących się w zasadzie wyłącznie wystawianiem „pustych” faktur, które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a były tworzone wyłącznie w celu obniżania należności publicznoprawnych i wyłudzania nienależnych zwrotów z tytułu podatku VAT.

Puste faktury na 121 mln złotych

Faktury były wystawiane m.in. jako dokumentujące rzekomy handel stalą, materiałami budowlanymi i innymi nieistniejącymi towarami, oraz szereg usług, które nigdy nie zostały wykonane. Jak wynika z dotychczas zebranego materiału dowodowego, łączna wartość faktur wystawionych w sprawie jest nie niższa niż 121 000 000 zł. Środki pieniężne pochodzące z tej działalności były następnie poddawane transferom pomiędzy licznymi rachunkami bankowymi, celem ukrycia ich przestępnego pochodzenia.

Zarzuty posługiwania się nierzetelnymi fakturami oraz prania pieniędzy

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymani usłyszeli między innymi zarzuty posługiwania się nierzetelnymi fakturami oraz prania pieniędzy, tj. z art. 271 a kk i art. 299 kk. Wobec podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze tj. dozór policyjny, poręczenia majątkowe oraz zakazy opuszczania kraju i kontaktowania się z określonymi osobami.

Wartość zabezpieczonego mienia to ponad 11 mln złotych

Była to kolejna realizacja w sprawie. Wobec 24 osób wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów, wobec 4 osób zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnym, w tym poręczenia majątkowe na łączną kwotę 810 000 zł i dozory Policji. Na rachunkach bankowych podejrzanych zablokowano środki w wysokości ok. 365 000 zł.
Łączna wartość mienia zabezpieczonego w całej sprawie na poczet przyszłych kar i grzywien wynosi ok. 11 500 000 zł. W związku z ustaleniami śledztwa, funkcjonariusze KAS prowadzili ok. 100 kontroli celno-skarbowych, z których część już zakończono. W wyniku kontroli wydane zostały decyzje zabezpieczające na łączną kwotę ok. 1 600 000 zł, a wartość korekt podatku wynosi ok. 4 323 000 zł. Łączna wartość uszczuplenia na mieniu Skarbu Państwa w tej sprawie wynosi ok. 57 000 000 zł.

Zbrodnia VAT-owska

Za czyny, zarzucane części podejrzanych grozi im kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 5 lat lub kara 25 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na rozwojowy i dynamiczny charakter śledztwa, prokuratura nie wyklucza dalszych zatrzymań w tej sprawie.
 

Zespół Prasowy CBA

do góry